Home / Zorghuizen Noord Nederland in het nieuws / Zorghuis Lenna, Wolvega en Zorghuis Noordvliet, Leeuwarden gesloten voor alle bezoek.

Zorghuis Lenna, Wolvega en Zorghuis Noordvliet, Leeuwarden gesloten voor alle bezoek.

19 maart 2020

Uit voorzorg en om het risico op besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen zijn
beide zorghuizen voor alle bezoek gesloten.

Dit betekent dat beide Zorghuizen volledig worden afgesloten voor alle bezoek en dat bewoners in
de Zorghuizen moeten blijven. We hebben tot deze ingrijpende maatregel besloten omdat de
gezondheid van onze bewoners en zorgprofessionals boven alles gaat. We hopen met deze
maatregel te voorkomen dat bewoners en medewerkers besmet raken met het coronavirus.
Om diezelfde reden is bezoek aan bewoners niet meer toegestaan.

Per direct gelden de volgende maatregelen voor beide Zorghuizen:
• De Zorghuizen zijn gesloten voor alle bezoek
• Een uitzondering hierop is bezoek aan bewoners die terminaal zijn. Bezoek is altijd in overleg
met het team.
• Bewoners blijven in het Zorghuis.
• Alle activiteiten, bijeenkomsten en ook externe dagbesteding zijn afgelast.
• Er worden tijdelijk geen vrijwilligers ingezet.
• Als een bewoner klachten vertoont neemt de verpleegkundige contact op met de huisarts.
De huisarts beslist welke maatregelen nodig zijn.

Deze maatregelen zijn ingrijpend, voor zowel onze kwetsbare bewoners, hun familie en onze zorg
professionals. Wij werken er hard aan om deze periode zo goed en comfortabel mogelijk te laten
verlopen. Omdat er geen gezamenlijke externe activiteiten meer zijn, is er extra aandacht voor het
welbevinden van bewoners. We streven er naar bewoners dagelijks op meerdere momenten
persoonlijke aandacht te geven. Contact houden met de buitenwereld kan per telefoon of andere
communicatiemiddelen. Hierbij worden de bewoners geholpen als dat nodig is.

Met vriendelijke groeten,
Namens beide Zorghuis teams,

Tietsjannie Hamstra
Directeur/bestuurder Zorghuizen Noord Nederland

Top