Header Image
Home / Waar kunt u op rekenen

Waar kunt u op rekenen

"Leven als thuis"

Onze bewoners wonen samen in de huiskamers van een Zorghuis. Hier staat het ontmoeten en het samen wonen centraal.
Gemiddeld twee maal zes bewoners, samenwonend in één huishouden met ieder een eigen appartement en eigen sanitair is het uitgangspunt. Waar mogelijk aangevuld met twee appartementen voor echtparen waarvan één partner tot de doelgroep behoort.
Er is een gezamenlijke huiskamer waarin men overdag samen woont, eet en drinkt en activiteiten worden georganiseerd. Er wordt structuur aan de bewoners geboden door een dag zo normaal mogelijk, net als thuis, er uit te laten zien. Bewoners kunnen, indien dit nog tot hun mogelijkheden hoort, actief deelnemen aan het huishouden. Zoals  helpen bij de boodschappen, koken, was opvouwen etc.

Binnen het Zorghuis zijn persoonsgerichte zorg, gezond gedrag en zoveel als mogelijk, actieve deelname aan de samenleving leidende principes. Er wordt ingezet op het ervaren welbevinden van bewoner, het zo zelfstandig mogelijk leven en het stimuleren van de mogelijkheden van de bewoner staat centraal. De bewoner wordt begeleid in een uniek en persoonlijk proces van ‘zolang mogelijk zichzelf kunnen zijn’. Het welbevinden van de bewoner draagt bij aan het behoud van een zinvol leven ondanks de beperkingen die het dementie proces met zich meebrengt.

Type Zorghuis

Een Zorghuis staat midden in de samenleving en zal trachten dat de bewoner zijn leven zo goed mogelijk, op een zo normaal mogelijke manier kan blijven voort zetten. In deze setting wordt wonen, zorg en welzijn geboden. Bewoners huren een eigen appartement en kunnen dit ook zelf inrichten. Hierdoor blijft er zoveel mogelijk herkenning van hun eigen leefwereld zoals het thuis was. De infrastructuur bestaat onder meer uit een huiskamer (in tweeën te verdelen) een goed geoutilleerde keuken en andere centrale voorzieningen. Het eten en drinken, de gezamenlijke huishouding en de ontspanningsactiviteiten zullen veelal in de huiskamers plaats vinden.

Het bedrijfsmatige aspect aan de zorgverlening wordt gefaciliteerd met behulp van slimme inzet van IT. De inzet van zorg wordt zorgvuldig gedocumenteerd in het Zorgleefplan, de bewoner is eigenaar van het Zorgleefplan. Waar gewenst kunnen ook anderen gebruik maken van (delen van) deze registratie. Dit kan bijdragen aan een gerust gevoel van familie of vrienden. De Zorghuizen faciliteert en stimuleert het gebruik van interactie met naasten, bijvoorbeeld door het bieden van een portal. Met behulp van dit portal kunnen naasten nauw contact houden met de bewoner.

 

 
Top