Home / Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Vacature lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Zorghuizen Noord Nederland (ZNN) zoekt een nieuw lid.

Organisatieprofiel

Stichting Zorghuizen Noord Nederland is een jonge organisatie die, met een nieuw concept voor ouderenzorg, kleinschalige woon-zorg voorzieningen realiseert in Noord Nederland voor de doelgroep mensen met dementie.
“Leven als thuis”, “Zo Zijn Onze Manieren”, Persoonsgerichte zorg, Rijnlands Organiseren en een effectieve en efficiënte uitbestede geautomatiseerde bedrijfsvoering vormen de belangrijkste ingrediënten voor de missie en strategie.

De afgelopen jaren stond alles in het teken van het openen van de eerste twee zorghuizen met alle uitdagingen die horen bij een ‘eerste keer’ op het gebied van: bedrijfsvoering, werven klanten, personeel en organisatie op orde krijgen, financieel gezond raken. De huidige directeur/ bestuurder, Tietsjannie Hamstra heeft ZNN vanuit haar eigen drive als onderneemster opgezet en ingericht. Voor meer informatie zie onze website: www.zorghuizennoordnederland.nl

De vacature

De raad van toezicht bestaat uit 3 leden. In verband met het vertrek van één van de leden, zijn wij op zoek naar een:

Lid van de raad van toezicht
met als aandachtsveld (ouderen)zorg en vastgoedexploitatie

Functie informatie

Als lid van de raad van toezicht ben je belast met het toezicht houden op het algemeen beleid van ZNN, het bewaken van de maatschappelijke doelstelling en de bedrijfsvoering. De leden van de raad beschikken over een diverse achtergrond, deskundigheid en ervaring.

Gelet op onze huidige samenstelling zijn we op zoek naar een kandidaat met kennis en ervaring van (ouderen)zorg en vastgoedexploitatie. Je hebt bestuurlijke ervaring en affiniteit en daarnaast een ruim relevant netwerk in Noord-Nederland. Als lid van de raad ontvang je een vergoeding voor je werkzaamheden.

Geïnteresseerd?

Je kunt je interesse door middel van een CV en een korte motivatiebrief kenbaar maken tot en met 11 december 2020. Deze stuur je naar: e.janssen@mailznn.nl onder vermelding van ‘vacature lid RvT’.

De sollicitatiegesprekken worden in december/januari gepland.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de raad van toezicht, mevrouw Ellen Janssen, te bereiken op telefoonnummer 06 21 62 82 06 en via mailadres e.janssen@mailznn.nl.

Top