Home / Partners

Partners

onbekend (1)

 

 

 

Orgadyne staat voor OrganisatieKracht. "Dyne" is een oude eenheid voor "kracht".
Kwaliteit van leven en cliënt écht centraal door vakmanschap, goede communicatie, zelforganisatie en plezier.

delimes

 

 

 

DeLimes is puur Rijnlands. Wij worden vaak herkend via onze publicaties en lezingen, maar de kern van onze activiteiten is organisatieverandering. Iets scherper geformuleerd: organisatieherontwikkeling. Rijnlands is een manier van organiseren waarbij professionals/vakmensen in het veld in de lead zijn en stafdiensten en het management daarIn ondersteunen. We noemen ons organisatieactivisten en wij brengen ‘de mensen’ letterlijk in beweging. Dat is de aard van het beestje, geen dikke rapporten derhalve.onbekend

 

 

 

A.B.G. (Ingrid) Hellinga-Oving is sinds de afronding van de studies Nederlands recht, Notarieel recht en Fiscaal recht in 1999 werkzaam in de fiscale adviespraktijk. Haar cliënten zijn grote en middelgrote (internationale) ondernemingen, overheden en non-profit instellingen zoals zorginstellingen. Fusies, overnames, (interne) herstructureringen als ook grensoverschrijdend ondernemen zijn haar op het lijf geschreven. Als vpb-specialist is zij ook voor onze overheden cliënten de kennispartner op het gebied van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven.

 logo-hanzeSchermafbeelding 2016-04-08 om 17.21.27

 

 

 

Belangrijkste doelstelling en leeropdracht van het lectoraat Duurzaam Financieel Management is het ontwikkelen van nieuwe kennis met betrekking tot duurzaam financieel management in het middenbedrijf van Noord-Nederland om daarmee zowel bestaande als nieuwe ondernemers te ondersteunen in hun ondernemerschap. Kernthema's daarbij zijn: ethiek & integriteit en verantwoordelijkheid & continuïteit.adcase_10-sept-2012

 

 

AdCase: Het innovatieve adviesbureau voor zorgorganisaties

De zorgmarkt vraagt om duidelijk onderscheidend vermogen, een stevige interne organisatie en een duidelijke externe focus.
Of het nu aankomt op voorgenomen groei, het verstevigen van uw interne organisatie of het bepalen van uw koers: wij treden op als verlengstuk van uw organisatie bij het inrichten en aansturen van uw organisatie en processen, zodat u kunt uitblinken in wat u het liefste doet!

cropped-heap-logo-klein-transp

 

 

KEEP IT SIMPLE...

Vaak worden systemen zo ingewikkeld gemaakt, dat niemand meer weet wat ze doen.

 Rooster, planning en input salarisadministratie. Ondersteunt zelf-organisatie bij uitstek.  

De juiste informatie hoort op de juiste plek. Logisch. Seat63 verkleint de afstand tussen het management en tussen de medewerkers onderling; Niet door méér communicatie maar door directere en relevante communicatie die eigenlijk heel goed digitaal plaats kan vinden.

Seat63 biedt een web-based software-oplossing voor de niet-cliëntgerelateerde communicatie bij zorginstellingen. Onze onderscheidende software voor (ambulante) personeelsplanning ondersteunt, verbetert en borgt de communicatie. Het geeft het management meer overzicht en inzicht in de werkprocessen.  De teammanager en/of planner heeft beschikking tot een webbased applicatie (via de browser) en de medewerkers gebruiken een app op een smartphone.

Vanuit een slimme planningsmodule kunnen roosters worden beheerd en is er real-time overzicht in de actuele bezetting en aanwezigheid van de (ambulante) medewerkers. Roosters kunnen onderling worden gewisseld (roosterveiling mogelijk) en in een logboek kan er over niet-zorggerelateerde zaken worden gecommuniceerd. Er zijn daarnaast veel andere functionaliteiten op het vlak van personeelsplanning zoals taken en opdrachten, berichten sturen, bedrijfsnieuws en -regels, bedrijfsmeldingen, voorraad bestellingen etc.


Logo Lable Care

 

Met Lable Care, ons cliëntdossier, ondersteunen we persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn en veilige zorg. Met Lable Care is het continu leren en werken aan kwaliteit in dialoog met de cliënt, in de teams en organisatie heel goed mogelijk.
De mens goed leren kennen en begrijpen is de basis in Lable Care. Om te komen tot een persoonlijk Zorgplan is Lable Care gebaseerd op Shared decision making: het gesprek met de cliënt en zijn naasten en het vastleggen van afspraken is intuïtief in de methodiek in Lable Care verwerkt en zorgt ervoor dat de zorgmedewerker (ook in een veranderende situatie) aan weet te sluiten bij de context van ieder mens.

Weten wàt iemand belangrijk vindt en wie belangrijk voor hem zijn, zijn levensverhaal kennen maar ook wat zijn wensen en behoeftes voor de toekomst zijn bepalen hoe de afspraken in het zorgplan tot stand komen en hoe daar uitvoering aan wordt gegeven. En omdat de cliënt in Lable Care aangeeft hoe belangrijk zijn wensen zijn en of hij ' tevreden is of dat het beter kan’ is gedurende het verblijf inzichtelijk of het lukt om als team samen met familie en naasten invulling te geven aan welbevinden en leefplezier.

Lable Care is 'eenvoudig in gebruik' en ' leuk om in te werken' aldus zorgprofessionals. Dat stimuleert om Lable Care actief te gebruiken bij de dagelijkse zorg.
Zo draagt Lable Care bij een fijne dag en goede en veilige zorg waarbij de cliënt nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip ervaart. Bij Lable zijn we blij als ons het lukt om onze klanten daarbij te ondersteunen.

Logo Bosma Legal

Griselda Bosma is een professionele, geroutineerde, integere, gedegen bedrijfsjuriste.
Met haar werkervaring en achtergrond in de advocatuur en als senior bedrijfsjuriste wordt Griselda veelvuldig ingezet bij gemeentes, woningcorporaties, zorginstellingen, vastgoedbedrijven en advocatenkantoren.
Griselda werkt op flexibele basis en wordt ingehuurd voor interimopdrachten, op projectbasis, of op consultancy basis.
Persoonlijke omschrijving:creatief, probleemoplossend, analytisch, grondig, betrokken en persoonlijk.


Top