Header Image
Home / Organisatie

Organisatie

Ons Team

Vakmanschap, goede communicatie, zelforganisatie en plezier

Medewerkers

Klik voor grotere weergave organogram

In ieder zorghuis is een Zorghuis Coach aanwezig en is een boegbeeld, coacht het Zorghuis team en representeert het zorghuis in de lokale samenleving en participeert actief in deze samenleving. Het team bestaat uit circa 11 fte en organiseert het wonen, zorg en welzijn voor haar bewoners en mensen die ambulante zorg ontvangen.  Het  team bestaat uit gediplomeerd verzorgenden IG, verpleegkundigen en woonservice medewerkers. Zij zijn een zelf organiserend team en verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het Zorghuis.

Elk zorghuis team is verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering van een Zorghuis. Het Zorgleefplan staat centraal in de zorg en afspraken per bewoner. Elektronisch Bewoner Dossier is een Zorghuizen Noord Nederland systeem voor front en backoffice. Per Zorghuis is een huishoudbudget vastgesteld door het bestuur van Zorghuizen Noord Nederland.

Om goede invulling te geven aan het bieden van wonen, welzijn en zorg zijn middelen nodig. Zorghuizen Noord Nederland zal de benodigde middelen voor het zorghuis verschaffen. Het Zorgleefplan van iedere bewoner is de basis waar alle afspraken met de bewoners worden vastgelegd zodat de continuïteit van zorg wordt gegarandeerd. De ervaren kwaliteit van wonen, zorg en welzijn wordt geregeld besproken met de bewoner en aan de wensen aangepast.

 

Mantelzorgers en vrijwilligers

Mantelzorgers en vrijwilligers worden actief gestimuleerd een rol te spelen in het huishouden. Zij zijn een belangrijke aanvulling in de zorg en ondersteuning. Zij kunnen een grote bijdrage leveren aan het welbevinden van de bewoner. Ondersteunen in activiteiten in de huiskamer, wandelen, indien nodig het begeleiden van een bewoner  naar bijvoorbeeld de huisarts, bibliotheek of bezoek aan vrienden.

 

Klachtenprocedure Zorghuizen Noord Nederland

Verschillende stappen

U mag van ons verwachten dat wij zorgvuldig met uw belangen omgaan. Om die reden heeft Stichting Zorghuizen Noord Nederland een klachtenprocedure. De procedure volgt verschillende stappen, waarbij het van belang is dat u gehoord wordt en Zorghuizen Noord Nederland met een bevredigende oplossing komt voor uw klachten.

Eerste stap
Het kan voorkomen dat u als cliënt (nabestaande of vertegenwoordiger van de cliënt) niet tevreden bent over de gang van zaken tijdens uw contacten met Zorghuizen Noord Nederland. Ontevredenheid wordt bij ons serieus genomen. Van klachten kunnen we leren en we kunnen onze hulpverlening waar nodig verbeteren.

Wanneer u het niet eens bent met de gang van zaken en er in overleg met de betrokkenen niet uitkomt, kunt u de klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van Zorghuizen Noord Nederland. Zie hiervoor de klachtenprocedure van Zorghuizen Noord Nederland.

 

Rijnlands Organiseren

Zorghuizen Noord Nederland is intern een ‘platte organisatie’ en omarmt de  maatschappijoriëntatie die is gebaseerd op het Rijnlandse model en wordt gekenmerkt door een netwerkorganisatie. Dit model legt het accent op continuïteit en vertrouwen, het ziet arbeid als een factor met een sociale component en beschouwt de organisatie als een werkgemeenschap, heeft oog voor gedeelde waarden en normen, collectieve kracht en samenwerking. In het Rijnlandse model vormen coöperatie en draagvlak als een belangrijke toetsstenen.

 

Top