Header Image
Home / Plaats zorghuis in de samenleving

Plaats zorghuis in de samenleving

Plaats Zorghuis

Onze missie is dat we middenin de samenleving staan en zorgen dat mensen tot op hoge leeftijd, ook als ze kwetsbaar zijn, in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Leven als thuis! Onze visie is dat we in een kleinschalige setting persoonsgericht wonen, welzijn en zorg bieden voor extra kwetsbare mensen met dementie. We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:

  • Midden in een dorp of wijk;
  • Leven zoveel mogelijk als thuis;
  • Kwaliteit van leven en het welbevinden van de bewoner staat centraal;
  • Door vakmanschap, goede communicatie, zelforganisatie en plezier.

Plaatselijke (gespreks)partners

Wij richten ons actief op participatie van burgers bij de opzet en exploitatie van de zorghuizen. We zitten voorafgaand aan ieder initiatief met (potentiele) bewoners, mantelzorgers en burgers om tafel om samen met hen te laten bepalen wat belangrijk is.  Belangrijke vragen die we hebben gesteld zijn:

  • Wie bent u?
  • Wat vindt u belangrijk om (nog) te kunnen doen in uw leven (doelen, leefplezier)
  • Wie zou u willen zijn, in relatie tot anderen? (rollen, functies, relevantie en eigenwaarde)
  • Welke keuzen zou u willen maken (vrijheid)?

Op basis van de antwoorden op de bovenstaande vragen en het gesprek hierover hebben wij een scherper beeld van de vraag gekregen.

Top