Header Image
Home / Kwaliteit

Kwaliteit

Zorghuizen Noord Nederland conformeert zich aan de zes belangrijkste kenmerken zoals die door het Trimbos-Instituut zijn vastgesteld en hierna weergegeven.

  • Bewoner in voor en tegenspoed (je mag blijven tot je overlijdt);
  • Bewoners voeren een gewoon huishouden (zo wordt er o.a. gekookt op de groep);
  • De bewoner heeft regie over de inrichting van zijn of haar dagelijks leven (vrijheid en keuzemogelijkheid);
  • Medewerkers zijn onderdeel van het huishouden (er is een vast team en creëert een huiselijke sfeer);
  • De bewoners vormen met elkaar een groep (bewoners leven en wonen als een ‘gezin’ bezoek is altijd welkom om mee te eten, te overnachten en te helpen in de zorg);
  • De kleinschalige woonvorm is gevestigd in het archetype huis (het huis staat in een levendige wijk of dorp, er zijn winkels, er is reuring!).

Kwaliteit

  • Professionele kwaliteit wordt geborgd, door de BIG registratie van de verpleegkundigen, door Inschrijving in het kwaliteitsregister via V&VN door de Verzorgenden IG, door Scholing van de woonservice medewerkers;
  • Zorghuizen Noord Nederland zal opgaan voor het ISO9001 en NEN7510 certificering. De compliance zal vanaf dag één in exploitatie zijn gerealiseerd. In de evaluatie van het initiatief zal een externe audit plaatsvinden waaruit zal moeten blijken of Zorghuizen Noord Nederland in aanmerking komt voor de hiervoor bedoelde certificaten.

Kwaliteit van leven, van de bewoner wordt geborgd in het Elektronisch Zorgleefplan, door minimaal eens per drie maand een Zorgleefplan bespreking met bewoner en familie, de ervaren kwaliteit van leven is hierin een vast bespreekpunt.

Klik hieronder voor een filmpje over het kwaliteitskader in verpleeghuiszorg.

Top