Header Image
Home / Kosten

Kosten

Wat kost wonen bij ons?

De kosten die bij de bewoner in rekening worden gebracht zijn transparant en de hoogte ervan wordt vooraf afgesproken en vastgelegd in een overeenkomst. De PGB gebonden kosten worden na afloop van iedere maand in rekening gebracht bij de Sociale Verzekerings Bank (SVB). Het Centraal Administratie Kantoor stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast van het persoons gebonden budget en brengt dit bij de bewoner in rekening. De hoogte van de eigen bijdrage valt in de lage categorie en is afhankelijk van de situatie van de bewoner, het inkomen en het vermogen. Zorghuizen Noord Nederland zorgt voor administratieve ondersteuning van de bewoner en legt hierover transparant en controleerbaar verantwoording af aan de bewoner en (indien hiervan sprake is) diensĀ  wettelijk vertegenwoordiger.

OnderdeelĀ  PGB[1] Zorgfuncties Persoonlijke verzorging
Verpleging
Begeleiding
Zorgservice Verblijfscomponenten Schoonmaakservice
Maaltijdservice, samen boodschappen doen, koken op de groep.
Activeren behandeling, organiseren van gezamenlijke activiteiten, huishoudelijke service zoals het doen van de was,
Huur Wonen Voor het verblijf in de appartementen wordt huur in rekening gebracht bij de bewoner.
Servicekosten Wooncomponenten Klein onderhoud, Gas, water, licht en klein onderhoud (eigen studio).
Kosten gebruik algemene ruimten, klein onderhoud, communicatiemiddelen, gas, water, licht etc.).
Belastingen Verontreinigingsheffing, Waterschapslasten etc.

[1] Door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) zal een eigen bijdrage (variant laag) worden vastgesteld. De hoogte is afhankelijk van het inkomen en vermogen.

 

Indicatie van de (mogelijke) kosten van een Zorghuis van Zorghuizen Noord Nederland

 

Top