Home / Bestuur en Toezicht

Bestuur en Toezicht

Tietsjannie Hamstra is de initiatiefnemer van Stichting Zorghuizen Noord Nederland.

Vanuit haar passie en betrokkenheid met de ouderenzorg heeft zij het initiatief genomen om de Stichting Zorghuizen Noord Nederland per 1 mei 2015 op te richten.

Zij heeft zeer ruime ervaring in de Verpleging en Verzorging (V&V) sector van de ouderenzorg.

Tietsjannie Hamstra heeft ruim 35 jaar ervaring in de V&V. Van huis uit is zij verpleegkundige, de laatste jaren als zorginhoudelijke bedrijfskundige gewerkt in verpleeg- en verzorgingshuizen op MT niveau.

Persoonlijke motieven Tietsjannie Hamstra

Vanuit mijn passie: Kwaliteit van leven en cliënt écht centraal door vakmanschap, goede communicatie, zelforganisatie en plezier kan ik mijn bijdrage leveren aan dit mooie nieuwe initiatief. Door mijn jarenlange ervaring met de ouderenzorg intramuraal heb ik nu de mogelijkheid om Zorghuizen te initiëren voor (max) 16 mensen met dementie. Midden in dorp, wijk, of buurt kunnen de bewoners nog zoveel mogelijk participeren in hun eigen sociale omgeving. Door een Zorghuis op zo’n manier te organiseren dat de bewoners in hun laatste levensfase een goede kwaliteit van leven hebben en door medewerkers de mogelijkheid te geven om hun vak zelf te kunnen uitoefenen in een zelfsturend team kunnen we een bijdrage leveren aan het goed organiseren van de zware zorg in de WLZ.

Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen. Deze personen hebben allemaal een verschillende, voor Zorghuizen Noord Nederland maatschappelijke relevante, professionele achtergrond. Behalve hun lidmaatschap van de Raad, zijn zij verder op geen enkele manier verbonden met Zorghuizen Noord Nederland.

De leden van de Raad van Toezicht van Stichting Zorghuizen Noord Nederland zijn:

  • Mevrouw E.  (Ellen) Janssen, voorzitter     (Juridisch deskundige)
  • de Heer A. (André) Miedema                       (Financieel deskundige)
  • de heer J. (Justin) Dol                                   (Vastgoed deskundige)

Zorghuizen Noord Nederland onderschrijft de principes van de zorgbrede Governance Code.

Zorghuizen Noord Nederland is een toegelaten instelling onder de WTZi.

Organogram Zorghuizen Noord Nederland
Top